en pt es ro uz pl    Home        

Certyfikat Kalibracji Online, Kalkulator Niepewności Pomiaru Online, Niepewność Pomiaru, Metrologia.Wprowadź dane do tabeli:
Questions
SAMPLE
CERTYFIKAT KALIBRACJI
Rozdzielczość (najmniejszy podział) Cyfrowy:

1 - Źródła niepewności typu B

Źródło
Niepewność (U95)   
Veff **

** Użyj pustego dla nieskończonych stopni swobody (Veff). Veff pusta jest równoważna informowaniu k=2.2 - Dane Kalibracyjne:


Referencje *


Wartość1


Wartość2


Wartość3


Wartość4


Wartość5


Średnia


Błąd


Niepewność (U95)


Veff


k

... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...

   * Odniesienie to: Konwencjonalne Wyposażenie Standardowe. Sprzęt w Trakcie Kalibracji

Najgorszy Błąd + Niepewność:
± ...

.
Instrument:
Jednostka:
Zakres: do
Data Kalibracji:
Procedura:
Komentarz: